Akademia Bezpieczeństwa powstała z zainteresowania i pasji jej twórców do tematyki związanej z szeroko rozumianym Bezpieczeństwem Publicznym. Misją Akademii jest odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynkowe w zakresie świadczenia na najwyższym poziomie usług informacyjnych i szkoleniowych. Kadrę dydaktyczną Akademii stanowią wykładowcy związani ze środowiskiem naukowym, a także osoby posiadające bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa Fizycznego.

Założycielami i prowadzącymi Akademię Bezpieczeństwa są Jakub Skrzypek i Jacek Frąckiewicz.

Jakub Skrzypek – doktorant Akademii WSB w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Wykładowca akademicki, nauczyciel, prelegent. Od 16 lat zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa fizycznego w kraju i za granicą. Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w szkoleniu funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników firm i instytucji państwowych, a także studentów i uczniów szkół podstawowych.

 • wieloletni wykładowca w  Zakładzie Wyszkolenia Specjalnego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • instruktor podczas szkoleń dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji , Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • wykładał na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na studiach licencjackich i magisterskich,
 • prowadził ćwiczenia i wykłady dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 • prowadził zajęcia w Mid Anglia Constabulary,
 • szkoleniowiec pracowników Urzędu Miasta i Nauczycieli z zakresu bezpiecznego rozwiązywania problemów w sytuacji konfliktu i zagrożenia,
 • nauczyciel Stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile,
 • prelegent podczas szkoleń w Szkole Policji w Katowicach,
 • uczestnik szkoleń w kraju i za granicą min. z żołnierzami Jednostki Wojskowej GROM, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, a także funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych Policji,
 • autor i kierowniki projektu badawczego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. ” Analiza programów szkolenia specjalnego funkcjonariuszy podległych MSWiA w kontekście ich przygotowania do udziału w misjach poza granicami kraju ”,
 • twórca projektu pt.” Wykorzystanie technik wpływu społecznego, a także perswazji, manipulacji i kłamstwa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i zapobiegania terroryzmowi ” . Przedsięwzięcie to zostało zgłoszone do konkursu na najlepszy projekt badawczy z dziedziny psychologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademi Nauk,
 • w okresie 2012 r. – 2015 r. przeszkolił ponad tysiąc pracowników Banku PKO Bank Polski z zakresu bezpieczeństwa osobistego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • w 2018 r. z tematem “Informacja i prawidłowa komunikacja jako podstawowe narzędzia w zwalczaniu przestępczości” występował na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Psychologii i Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
 • twórca autorskich programów z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych podczas wystąpienia sytuacji zagrożenia,
 • dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom współpracuję i na bieżąco wymienia doświadczenia z wieloma wykładowcami na całym świcie którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej oraz w służbie w jednostkach specjalnych.

Jacek Frąckiewicz – wykładowca, prelegent – posiada dwudziestoletni staż służby w jednostkach specjalnych podległych MSWiA. Pełnił min. funkcję dowódcy zespołu bojowego i  kierownika sekcji bojowej. Od 2016 roku Zastępca Naczelnika, a następnie Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w szkoleniu funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników firm, instytucji państwowych, a także szkół i urzędów.

 • szkoleniowiec pracowników Urzędu Miasta i Nauczycieli z zakresu bezpiecznego rozwiązywania problemów w sytuacji konfliktu i zagrożenia,
 • uczestnik szkoleń z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych wojska i policjii,
 • twórca autorskich programów z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych podczas wystąpienia sytuacji zagrożenia,
 • uczestnik szkoleń poza granicami kraju min. w Manaus w Brazylii,
 • ukończył szkolenie z zakresu rozwiązywania sytuacji niebezpiecznych w jednostce antyterrorystycznej SEK Berlin i ECO Cobra,
 • wykładowca podczas szkolenia pracowników Banku PKO Bank Polski z zakresu bezpieczeństwa osobistego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • ukończył szkolenie dla osób kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
 • odpowiadał za bezpieczeństwo fizyczne piłkarzy podczas Euro 2012,
 • ekspert w zakresie ochrony bezpośredniej VIP, bezpieczeństwa na statkach powietrznych i pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • członek zespołów zadaniowych do tworzenia aktów prawnych związanych działaniami podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • instruktor strzelectwa sportowego, a także strzelań w jednostkach i komórkach organizacyjnych policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu,
 • czynnie współpracuje i wymienia doświadczenia z wieloma wykładowcami na całym świcie w zakresie realizowania misji Akademii Bezpieczeństwa.