Zajęcia te skierowane są dla dzieci i młodzieży. W trakcie ćwiczeń i symulacji uczymy postępowania podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej w placówce oświatowej lub życiu prywatnym. 

Zajęcia prowadzone są na podstawie naszych autorskich programów dydaktycznych Wszystkie ćwiczenia z tej tematyki prowadzone są w formie zabaw.

zakres szkolenia:

1. Wykład interaktywny,

2. Postępowanie w chwili ataku terrorystycznego,

3. Postępowanie w chwili ataku aktywnego strzelca,

4. Postępowanie w chwili podłożenia ładunku wybuchowego lub otrzymania informacji o jego podlożeniu,

5. Postępowanie w chwili alarmu przeciwpożarowego.