Prowadzimy szkolenia dla firm i instytucji państwowych

zakres szkolenia:

1. Przepisy prawne,

2. Agresywny klient, petent,

3. Pre-negocjacje, negocjacjacje,

4. Postępowanie podczas ataku terrorystycznego,

5. Postępowanie w chwili ataku aktywnego strzelca,

6. Postępowanie w chwili podłożenia ładunku wybuchowego lub otrzymania informacji o jego podłożeniu,

7. Postępowanie w chwili alarmu przeciwpożarowego.

8. Współpraca z policją, strażą pożarną.