Zajęcia te przeznaczone są dla nauczycieli i urzędników. W czasie szkolenia omawiane są sposoby postępowania  podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej w placówce oświatowej lub urzędzie.

zakres szkolenia:

1. Omówienie przepisów prawnych związanych z tematem szkolenia,

2. Postępowanie z agresywnym uczniem, rodzicem, petentem,

3. Postępowanie z chwili uzyskania informacji o podłożeniu w placówce materiału wybuchowego,

4. Atak terrorystyczny, aktywny strzelec, 

5. Postępowanie w chwili alarmu przeciwpożarowego,

6. Pierwsza pomoc,

7. Współpraca z organami ścigania.