Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników służb ochrony i osób którzy wykonują czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publiczego.

zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne wykonywania czynności,

2. Podejmowanie interwncji w stosunku do osób agresywnych i niebezpiecznych,

3. Podejmowanie intwencji w stosunku do osób znajdujących sie pod wpływem alkoholu lub środków odużających,

4. Pre-negocjacje, negocjacje,

5. Wykorzystanie siły fizycznej w interwencji,

6. Obrona przed atakiem fizycznym,

7. Obrona przed niebezpiecznym narzędziem,

8. Posługiwanie się ŚPB,

9. Dokumetowanie wykonanych czynności,

10. Konwojowanie rzeczy i osób,

11. Ochrona placówek strategicznych,

12. Wyszkolenie strzeleckie,