Zajęcia skierowane są do osób posiadających podstwową wiedzę i umiejętości z zakresu posługiwania się bronią palną.

zakres szkolenia:

1. strzelania dynamiczne,

2. strzelania z wykorzystaniem osłon,

3. strzelania zespołowe,

4. strzelania antyterrorystyczne, 

5. taktyka pracy z bronią krótką i długą,

6. symulacje.

Poziom trudności strzelań uzależniony jest od poziomu wyszkolenia osób biorących w nim udział.