Zajęcia skierowane są do osób które chcą uzyskać wiedzę na temat sposobu postępowania podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jakich jak: atak terrorystyczny i active shooter.

Zakres szkolenia:

1. Wykład dotyczący motywacji działania sprawców ataków terrorystycznych,

2. Omówienie dotyczące poszczególnych faz ataków terrorystycznych,

3. Postępowanie w chwili ataku terrorystycznego ( min. bezpośredni kontakt z agresorem, rozmowa),

4. Postępowanie w chwili podłożenia ładunku wybuchowego,

5. Postępowanie w chwili szturmu jednostki specjalnej,

6. Ewakuacja osób z miejsc zagrożonych,

7. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzimy w formie wykladów i ćwiczeń praktycznych.