Zajęcia te kierowane są dla funkcjonariuszy służb mundurowych i pracowników ochrony którzy posiadają na swoim wyposażeniu środki przymusu bezpośredniego.

zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne wykorzystania ŚPB, 

2. Posługiwanie sie ŚPB ( pałka służbowa, pałka teleskopowa typu ” Tonfa”, kajdanki, gaz )

3. Obrona przed niebezpiecznym przedmiotem przy wykorzystaniu ŚPB,

4. Samoobrona przy wykorzystaniu ŚPB.